Hem
Uthyrning
Stuga
Stugkoll
Fastighetsskötsel
Ombyggnad/renovering
Kontakt
Om oss

Allmänna villkor

Hanöbukten Service AB förutsätter att Samtliga hyresgäster och värdar har läst igenom och förstått nedanstående villkor.

Beskrivningen av semesterbostaden skapas efter värdens uppgifter och Hanöbukten Service AB kan inte ansvara för den information värden har lämnat om sin bostad. Hanöbukten Service AB förmedlar enbart uthyrningar och ansvarar inte för skador som uppstår före, under eller efter en semesterbostadsförmedling. Däremot tillhandahåller Hanöbukten Service AB en rad andra tilläggstjänster för att kunna tillgodose olika önskemål och behov som uppkommer i samband med en bostadsförmedling. Om inte annat har avtalats har Hanöbukten Service AB inte heller något juridiskt ansvar i eventuella tvister mellan hyresvärd och hyresgäst.

Ansvar

 • Det är semesterbostadens ägare eller ägarens ombud som är ansvarig uthyrare av semesterbostaden.
 • För att hela processen vid en uthyrning av en bostad skall kunna genomföras utan komplikationer rekommenderar vi på Hanöbukten Service AB att både hyresvärd och hyresgäst uppfyller följande skyldigheter och rättigheter.

Hyresgästens rättigheter

 • Skulle inte semesterbostaden inte stämma överens med den information som publicerats har ni rätt att kräva en korrigering av värden. Är detta inte möjligt kan hyresgästen begära att värden sätter ned hyran.
 • Finns det klagomål att framföra bör de meddelas värden snarast möjligt, dock senast inom tre dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen bör anmälas omgående, så att värden får en chans att rätta till det. Skulle värden inte vara anträffbar, kontakta omedelbart Hanöbukten Service AB, så att vi kan hjälpa till med kontaktsökandet.
 • Finns det behov av medling mellan parterna hjälper Hanöbukten Service AB gärna till. Vi övertar dock inget ansvar om värden begår eller har begått kontraktsbrott. Skulle det uppstå kostnader pga. egna beslut grundade på egna initiativ övertas inte de av Hanöbukten Service AB. Vi rekommenderar en genomgång av den tekniska utrustningen och semesterbostadens inredning vid ankomst för att förhindra senare reklamationer.
 • Eventuella reklamationer bör klaras upp direkt på plats med hyresvärden, reklamationer i efterhand kan bli svåra att beviljas, då värden inte i efterhand har några möjligheter att rätta till problemen eller skaffa fram alternativen.
 • Se till så att du som hyresgäst får ett hyresavtal där det framgår tydligt vilken bostad du ska hyra, under vilken period du ska hyra, till vilket pris, samt vilka villkor som gäller.

Hyresgästens skyldigheter

 • Hyresgästen ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, om de har orsakats av hyresgästen under vistelsen där.
 • Ni får inte använda semesterbostaden till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och ni får inte låta fler personer eller husdjur övernatta i semesterbostaden eller på tomten, än vad som angivits vid bokningstillfället.
 • Ni måste städa ordentligt före avresan (Följ de anvisningar som finns tillgängliga i semesterbostaden). Om inte dessa anvisningar följs kommer kostnad för städning att faktureras er i efterhand. Ibland kan slutstädning köpas till eller är inkluderad i hyresbeloppet. I så fall står information om detta i annonsen.
 • Hyresgästen försäkrar att han/hon vid bokningstillfället är myndig och över 18 år.
 • Hyresgästen skall vårda semesterbostaden väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller enligt avtal för det hyrda objektet.
 • Rökning inomhus är förbjuden, om inte annat framgår av avtalet.
 • Vad gäller betalning, bokning, avbokning etc. förbinder sig hyresgästen att följa det avtal som gäller enligt överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst.

Betalningsvillkor

 • Bokningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från att ni erhållit en reservationsbekräftelse.
 • I den utannonserade hyran är bokningsavgiften redan inkluderad.
 • Resterande hyresbelopp skall betalas vid ankomstdagen. Valet av betalalternativ ligger endast hos värden.
 • Information för firmakunder: Beakta att många värdar inte är momspliktiga. Därmed är det resterande beloppet(hyran) i regel nettobeloppet. Vänligen fråga efter vid bokningstillfället och ange räkningsadressen samt organisationsnummer och/eller VAT-nummer.

Värdens skyldigheter

 • Bekräfta bokningen skriftligen eller via e-post.
 • Skicka handlingar och uppgifter om var nyckeln kan hämtas i god tid före avtalad ankomstdag.
 • Lämna korrekt information om semesterbostaden. Kontrollera att informationen stämmer överens med den utannonserade informationen på Hanöbukten Service AB's uthyrningssajt.
 • Semesterbostaden ska kunna disponeras från kl. 16.00 avtalad ankomstdag och till kl. 11.00 avresedagen, om inget annat avtalats.

 


Hanöbukten Service AB, Gamla Brogatan 17, 111 20 Stockholm, Sverige | E-post: info (at) hanobukten.com
  URI STRING  
/terms
  CLASS/METHOD  
terms/index
  MEMORY USAGE  
2,833,064 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Terms / Index )  0.0178
Total Execution Time  0.0191
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  QUERIES  
Database driver is not currently loaded